Agència de defensa del territori de MallorcaNotícies anteriors

24-04-2015
Conveni de col·laboració entre l'Agència de Disciplina Urbanística i el Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat de Balears

El conseller Mauricio Rovira i la degana territorial Silvia Núñez han signat avui l'acord per facilitar els tràmits entre ambdós organismes

El conseller d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, ha signat avui un conveni entre l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca i el Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat i Mercantils de les Illes Balears, en representació del qual ha firmat la degana autonòmica, Silvia Núñez. A l'acte també han estat presents Maties Morey i Manuel García, director i secretari de l'Agència, respectivament.

La finalitat del conveni és crear un procediment de col·laboració efectiu entre l'Agència i els registres de la Propietat, ja que des de 2011 la Llei del sòl estatal de 2008 obliga les administracions a inscriure en el Registre de la Propietat la incoació d'expedients de disciplina urbanística o de restauració de la legalitat urbanística.

Per agilitar aquests tràmits, el Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat es compromet, en el conveni, a posar a disposició de l'Agència el visor de les bases gràfiques per identificar la finca objecte de l'expedient. En cas que la finca o parcel·la no figuri en el Registre de la Propietat, com passa en alguns casos, l'inici de l'expedient també quedarà inscrit en aquestes bases gràfiques, de forma que l'interessat en una finca en sàpiga tota la informació.

El conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca, a través l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial, i el Col·legi Oficial de Registradors de la Propietat i Mercantils de les Illes Balears és pioner a l'Estat espanyol.

El text del conveni va ser aprovat pel Consell de Direcció de l'Agència el passat 27 de març i per l'assemblea territorial de Registradors de la Propietat i Mercantils de les Illes Balears, el 4 de març.

18-02-2014
Els municipis de l'Agència, beneficiats en les subvencions per adaptació al PTM

El passat 18 de febrer de 2014, en el BOIB núm. 24 es va publicar la convocatòria de subvencions per al 2014 del Consell de Mallorca adreçada a les corporacions locals per als treballs d’adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla territorial insular de Mallorca (PTM) i altra normativa relacionada. Entre els criteris que s'utilitzaran per concretar els ajuts figura el de què el municipi sollicitant hagi signat el conveni de delegació de competències amb l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. Per tant, d'aquesta manera els municipis es beneficiaran de la seva adhesió a l'Agència també en matèria d'adaptació del seu planejament al PTM.

20-09-2013
Jornada "Darreres perspectives de la disciplina urbanística" en el Consell d'Eivissa

El 20 de setembre de 2013, el Director gerent de l’Agència de defensa del territori de Mallorca, Maties Morey Ripoll, va impartir en la seu del Consell Insular d’Eivissa la jornada “Darreres perspectives de la disciplina urbanística”, adreçada als funcionaris dels ajuntaments de l’illa veïna. Durant el matí i l’horabaixa va pronunciar quatre conferències que analitzaren els aspectes més d’actualitat o més problemàtics dins del món de les infraccions urbanístiques, en el marc de les activitats de divulgació i formació que també duu a terme l’Agència.