Agència de defensa del territori de MallorcaNotificacions

Aquí podeu consultar:

 1. Els actes administratius que no s'han pogut notificar personalment al domicili, bé perquè es desconeix l'adreça actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en els intents de la notificació personal, i que s'han publicat en el BOE (o mitjançant edictes en l'ajuntament corresponent i en el BOIB).
 2. La resta d'actes de l'Agència que s'han publicat en el BOIB per a coneixement general.

En el cas del BOIB es presenten a efectes de consulta les versions HTML de les publicacions, sense validesa legal. Per a la versió oficial i autèntica cal consultar la publicació en PDF en la web del BOIB.

 • Anunci de notificació de 5 de setembre de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2010/341 BOE 219/2018
 • Anunci de notificació de 5 de setembre de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2010/341 BOE 219/2018
 • Anunci de notificació de 28 d'agost de 2018 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada. imposició de segona multa coercitiva, Exp. 2004/038 BOE 211/2018
 • Anunci de notificació de 29 d'agost de 2018 en procediment sancionador i de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada. Incoació, Exp. 2016/135 BOE 213/2018
 • Anunci de notificació de 27 d'agost de 2018 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística. Imposició multa coercitiva 6. Exp 2002/116 2009/215 BOE 209/2018
 • Anunci de notificació de 27 d'agost de 2018 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística. Imposició de multa coercitiva 7, Exp. 2009/011 BOE 209/2018
 • Anunci de notificació de 22 d'agost de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística. Multa coercitiva núm. 9, Exp. 2002/128 BOE 207/2018
 • Anunci de notificació de 22 d'agost de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística. Multa coercitiva núm. 3, Exp. 2014/125 BOE 207/2018
 • Anunci de notificació de 16 d'agost de 2018 en procediments sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2009/131 202/2018
 • Anunci de notificació de 9 d'agost de 2018 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2010/167 BOE 196/2018
 • Anunci de notificació de 9 d'agost de 2018 en procediment restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. (Exp. 2003/020) BOE 195/2018
 • Anunci de notificació de 9 d'agost de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística, Exp. 2011/062 BOE 195/2018
 • Anunci de notificació de 6 d'agost de 2018 en procediments sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2015/012 BOE 191/2018
 • Anunci de notificació de 26 de juliol de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (multa coercitiva núm. 7), Exp. 2004/019 BOE 183/2018
 • Anunci de notificació de 19 de juliol de 2018 en procediment sancionador (resolució sancionadora), Exp. 2009/053 BOE 178/2018
 • Anunci de notificació de 18 de juliol de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (trasllat d'informe sobre projecte de demolició), Exp. 2017/119 BOE 175/2018
 • Anunci de notificació de 4 de juliol de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. Imposició 4ª multa coercitiva. Exp. 2002/138 BOE 163/2018
 • Anunci de notificació de 3 de juliol de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. Imposició de 2ª multa coercitiva. Exp 2011/197 BOE 163/2018
 • Anunci de notificació de 3 de juliol de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. Imposició de multa coercitiva 2ª. Exp 2011/197 BOE 163/2018
 • Anunci de notificació de 3 de juliol de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. Imposició 4ª multa coercitiva. Exp. 2015/155 BOE 163/2018
 • Anunci de notificació de 26 de juny de 2018 en procedimients sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2017/202 BOE 157/2018
 • Anunci de notificació de 25 de juny de 2018 en procedimients sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2017/202 BOE 156/2018
 • Anunci de notificació de 25 de juny de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística, Exp. 2010/319 BOE 156/2018
 • Anunci de notificació de 21 de juny de 2018 en procediments sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2018/014 BOE 153/2018
 • Anunci de notificació de 19 de juny de 2018 en procediments d'incoació de procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2018/024 BOE 150/2018
 • Anunci de notificació de 14 de juny de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2006/102 BOE 147/2018
 • Anunci de notificació de 13 de juny de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (multa coercitiva número 5), Exp. 1998/082 BOE 147/2018
 • Anunci de notificació de 13 de juny de 2018 en procediments sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2010/092 BOE 147/2018
 • Anunci de notificació de 15 de juny de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2005/094 BOE 148/2018
 • Anunci de notificació de 7 de juny de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (multa coercitiva núm. 6) Exp. 2002/049 BOE 142/2018
 • Anunci de notificació de 10 de maig de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (arxiu de les actuacions corresponents al procediment de restabliment de la realitat física alterada) Exp. 2009/053 BOE 119/2018
 • Anunci de notificació de 10 de maig de 2018 en procediments sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2010/138 BOE 119/2018
 • Anunci de notificació de 8 de maig de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (multa coercitiva núm. 6, Exp. 2006/112) BOE 115/2018
 • Anunci de notificació de 7 de maig de 2018 d'incoació de procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2010/097 BOE 114/2018
 • Anunci de notificació de 3 de maig de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (Notificació de la Providència de Prova de 28/03/2018), Exp. 2017/168 BOE 110/2018
 • Anunci de notificació de 3 de maig de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (Notificació de la Providència de Prova 28/03/2018) Exp. 2017/168 BOE 110/2018
 • Anunci de notificació de 12 d'abril de 2018 en procediments d'incoació de procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2017/264 BOE 93/2018
 • Anunci de notificació de 10 d'abril de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (ampliació de termini al·legacions), Exp. 2015/135 BOE 89/2018
 • Anunci de notificació de 10 d'abril de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (imposició de sanció), Exp. núm. 2015/135 BOE 89/2018
 • Anunci de notificació de 5 d'abril de 2018 en procediment de restabliment (ordre de reposició al seu estat original de la realitat física alterada), Exp. 2016/227 BOE 87/2018
 • Anunci de notificació de 23 de març de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (requeriment de sol·licitud de legalització i/o demolició), Exp. 2017/134 BOE 76/2018
 • Anunci de notificació de 22 de març de 2018 d'incoació del procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2018/022 BOE 74/2018
 • Anunci de notificació de 16 de març de 2018 d'incoació del procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística, Exp. 2017/231 BOE 70/2018
 • Anunci de notificació de 16 de març de 2018 en procediment sancionador (proposta de sanció), Exp. 2007/001 BOE 69/2018
 • Anunci de notificació de 15 de març de 2018 en procediment de restabliment (resolució de devolució d'ingressos), Exp. 2003/035 BOE 68/2018
 • Anunci de notificació de 12 de març de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (multa coercitiva núm. 5), Exp. 2006/033 BOE 65/2018
 • Anunci de notificació de 6 de març de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (revocació exp. 2005/094) BOE 60/2018
 • Anunci de notificació de 6 de març de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (multa coercitiva núm. 5), Exp. 2001/091-2012/095 BOE 60/2018
 • Anunci de notificació de 28 de febrer de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (multa coercitiva núm. 5), Exp. 2009/168 BOE 56/2018
 • Anunci de notificació de 28 de febrer de 2018 en procediment de restabliment (ordre de reposició), Exp. 2016/227 BOE 54/2018
 • Anunci de notificació de 22 de febrer de 2018 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (execució de la demolició incompleta), Exp. 2017/192 BOE 50/2018
 • Anunci de notificació de 20 de febrer de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (incoació procediment sancionador), Exp. 2014/081 BOE 48/2018
 • Anunci de notificació de 20 de febrer de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (cinquena multa coercitiva), Exp. 2002/113-2009/215 BOE 47/2018
 • Anunci de notificació de 20 de febrer de 2018 en procediment sancionador per infracció urbanística (segona multa coercitiva), Exp. 2012/016 BOE 47/2018
 • Anunci de notificació de 30 de gener de 2018 en procediment sancionador (suspensió), Exp. 2017/227 BOE 29/2018
 • Anunci de notificació de 30 de gener de 2018 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació), Exp. 2017/274 BOE 29/2018
 • Anunci de notificació de 30 de gener de 2018 en procediment de restabliment (ordre de restabliment), Exp. 2008/111 BOE 29/2018
 • Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de dia 15 de gener de 2018, pel qual es declara la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca com a la pròpia dels organismes autònoms que en depenen BOIB 12/2018
 • 2017
 • Anunci de notificació de 27 de desembre de 2017 en procediment sancionador (resolució sancionadora), Exp. 2016/189 BOE 316/2017
 • Acord del Ple de 8 de novembre de 2017, de classificació dels ens instrumentals vinculats o dependents del Consell Insular de Mallorca BOIB 159/2017
 • Aprovació definitiva del Pressupost General del Consell Insular de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de Defensa del Territori de Mallorca”, el dels Consorcis “Consorci Serra de Tramuntana”, “Consorci TIC Mallorca” i “Consorci Eurolocal Mallorca”, i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de la societat “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles per a l’exercici 2018 BOIB 159/2017
 • Anunci de notificació de 20 de desembre de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució d'incoació), Exp. 2013/038 BOE 310/2017
 • Anunci de notificació de 18 de desembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva 4), Exp. 1998/082 BOE 309/2017
 • Anunci de notificació de 14 de desembre de 2017 en procediment sancionador (resolució de recurs d'alçada), Exp. 2012/218 BOE 307/2017
 • Anunci de notificació de 12 de desembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (liquidació despeses execució subsidiària), Expedients 2009/086 i 2015/166 BOE 303/2017
 • Anunci de notificació de 12 de desembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (liquidació provisional despeses execució subsidiària), Expedients 2009/086 i 2015/166 BOE 303/2017
 • Anunci de notificació de 7 de desembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat (comunicació execució incompleta), Exp. 2005/098 BOE 301/2017
 • Anunci de notificació de 7 de desembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució de recurs d'alçada), Exp. 2012/218 BOE 301/2017
 • Anunci de notificació de 4 de desembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució recurs de reposició), Exp. 2004/084 BOE 300/2017
 • Anunci de notificació de 13 de novembre de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (Proposta de resolució sancionador i arxivament d'actuacions del procediment de restabliment), Exp. 2016/182 BOE 277/2017
 • Anunci de notificació de 13 de novembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (desestimació de recurs d'alçada contra ordre de suspensió), Exp. 2016/182 BOE 277/2017
 • Anunci de notificació de 17 d'octubre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució de suspensió) Exp. 2017/195 BOE 253/2017
 • Anunci de notificació de 6 d'octubre de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació), Exp. 2017/169 BOE 245/2017
 • Anunci de notificació de 27 de setembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de restitució), Exp. 2008/111 BOE 237/2017
 • Anunci de notificació de 27 de setembre de 2017 en procediment sancionador (resolució sancionadora), Exp. 2008/111 BOE 237/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (multa coercitiva 2, exp. 2010/094 GSS) BOE 235/2017
 • Anunci de notificació de 27 de setembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (multa coercitiva 4, exp. 2002-113/2009-215) BOE 235/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació), Exp. 2017/168 BOE 235/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (multa coercitiva 5) Exp. 2004/019 BOE 235/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat por infracció urbanística (multa coercitiva 2) Exp. 2016/082 BOE 235/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediment sancionador (resolució de recurs d'alçada) Exp. 2012/234 BOE 235/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució recurs d'alçada) Exp. 2012/234 BOE 235/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediment sancionador per infracció urbanística (aixecament suspensió) Exp. 2016/189 BOE 234/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediments sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (propostes) Exp. 2016/189 BOE 234/2017
 • Anunci de notificació de 26 de setembre de 2017 en procediments sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació) Exp. 2006/071 BOE 234/2017
 • Anunci de notificació de 21 de setembre de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació). Exp. 2017/168 BOE 231/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva, exp. 2002/128) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva, exp. 2009/011) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva, exp. 2014/125) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva, exp. 2003/103) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva, exp. 2009/168) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de solicitud de información (exp. 2015/142) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (ordre de demolició, exp. 2013/061) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (ordre de demolició, exp. 2012/125) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment sancionador por infracció urbanística (imposició de sanción, exp. 2012/125) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva, exp. 2012/016) BOE 226/2017
 • Anunci de notificació de 30 d'agost de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (multa coercitiva 4) Exp. 2002/049 BOE 210/2017
 • Anunci de notificació de 28 d'agost de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació) Exp. 2017/099 BOE 209/2017
 • Anunci de notificació de 23 d'agost de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (ordre de reposició). Exp. 2015/020 BOE 204/2017
 • Anunci de notificació de 23 d'agost de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. (ordre de restitució). Exp 2015/020 BOE 204/2017
 • Anunci de notificació de 17 d'agost de 2017 en procediment sancionador (resolució) Exp. 2015/041 BOE 201/2017
 • Anunci de notificació de 9 d'agost de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. (ordre de reposició) Exp. 2016/069 BOE 191/2017
 • Anunci de notificació de 9 d'agost de 2017 en procediment sancionador (imposició de sanció) Exp. 2016/69 BOE 191/2017
 • Anunci de notificació de 4 d'agost de 2017 en procediment sancionador (resolució de recurs d'alçada) Exp. 2012/240 BOE 188/2017
 • Anunci de notificació de 2 d'agost de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (multa coercitiva 2) Exp. 2010/249 BOE 187/2017
 • Anunci de notificació de 1 d'agost de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (multa coercitiva 3) Exp. 2006/102 BOE 184/2017
 • Anunci de notificació de 26 de julioll de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (ordre de restitució) Exp. 2011/040 BOE 181/2017
 • Anunci de notificació de 26 de julioll de 2017 en procediment sancionador (incoació) Exp. 2013/040 BOE 181/2017
 • Anunci de notificació de 26 de julioll de 2017 en procediment sancionador (incoació) Exp. 2013/040 BOE 181/2017
 • Anunci de notificació d'11 de julioll de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (emplaçament recurs d'alçada) Exp. 2013/145 BOE 167/2017
 • Anunci de notificació d'11 de julioll de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució de recurs d'alçada) Exp. 2010/282 BOE 167/2017
 • Anunci de notificació d'11 de julioll de 2017 en procediment sancionador (proposta de resolució) Exp. 2016/029 BOE 167/2017
 • Anunci de notificació de 12 de julioll de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació) Exp. 2009/158 BOE 167/2017
 • Anunci de notificació de 6 de julioll de 2017 en procediment sancionador (emplaçament de recurs d'alçada) Exp. 2013/145 BOE 164/2017
 • Anunci de notificació de 6 de julioll de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (emplaçament de recurs d'alçada). Exp. 2016/033 BOE 164/2017
 • Anunci de notificació de 5 de julioll de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució d'incoació). Exp. 2010/118 BOE 161/2017
 • Anunci de notificació de 30 de juny de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició) Exp. 2013/061 BOE 159/2017
 • Anunci de notificació de 30 de juny de 2017 en procediment sancionador (proposta de resolució) Exp. 2013/061 BOE 159/2017
 • Anunci de notificació de 26 de juny de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (multa coercitiva 2) Exp. 2002/079 BOE 153/2017
 • Anunci de notificació de 26 de juny de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (multa coercitiva 3) Exp. 2006/033 BOE 153/2017
 • Anunci de notificació de 23 de juny de 2017 en procediment sancionador (acord sancionador). Exp. 2010/341 BOE 153/2017
 • Anunci de notificació de 23 de juny de 2017 en procediment sancionador (proposta de resolució). Exp. 2010/341 BOE 153/2017.
 • Anunci de notificació de 23 de juny de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. (incoació) Exp. 2017/075 BOE 152/2017
 • Anunci de notificació de 16 de juny de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (Propostes de resolució i de restitució) Exp. 2012/125 BOE 147/2017
 • Anunci de notificació de 15 de juny de 2017 en procediment sancionador (resolució de recurs d'alçada contra sanció) Exp. 2001/109 BOE 145/2017
 • Anunci de notificació de 12 de juny de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2002/113 i 2009/215 BOE 142/2017
 • Anunci de notificació de 8 de juny de 2017 en procediment sancionador per infracció urbanística (proposta de resolució) Exp. 2015/041 BOE 140/2017
 • Anunci de notificació de 5 de juny de 2017 en procediment de reposició de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2002/049) BOE 136/2017
 • Anunci de notificació de 5 de juny de 2017 en procediment de reposició de la realidad física alterada (arxivament d'actuacions) Exp. 2013/027) BOE 136/2017
 • Anunci de notificació de 5 de juny de 2017 en procediment de restitució de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2005/094) BOE 136/2017
 • Anunci de notificació de 5 de juny de 2017 en procediment de restitució de la legalitat urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2011/029) BOE 136/2017
 • Anunci de notificació de 2 de juny de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (rectificació acord del Consell de Direcció) Exp. 2014/005 BOE 135/2017
 • Anunci de notificació de 2 de juny de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (propostes de resolució i de reposició) Exp. 2014/005 BOE 135/2017
 • Anunci de notificació de 30 de maig de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (propostes de resolució i de reposició) Exp. 2012/152 BOE 131/2017
 • Anunci de notificació de 30 de maig de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (propostes de resolució i de reposició) Exp. 2016/029 BOE 131/2017
 • Anunci de notificació de 23 de maig de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de resolució i proposta de reposició) Exp. 2010/319 BOE 125/2017
 • Anunci de notificació de 18 de maig de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició) Exp. 2011/040 BOE 122/2017
 • Anunci de notificació de 18 de maig de 2017 en procediment sancionador (proposta de resolució) Exp. 2011/040 BOE 122/2017
 • Anunci de notificació de 17 de maig de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2003/103 BOE 121/2017
 • Anunci de notificació de 17 de maig de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació al nu propietari) Exp. 2011/156 BOE 121/2017
 • Anunci de notificació de 17 de maig de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació al promotor) Exp. 2011/156 BOE 121/2017
 • Anunci de notificació de 15 de maig de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació) Exp. 2008/111 BOE 118/2017
 • Anunci de notificació de 12 de maig de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat (proposta de resolució de sanció i de reposició) Exp. 2016/069 BOE 117/2017
 • Anunci de notificació de 8 de maig de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (decret d'imposició de multa coercitiva 3) Exp. 2003/020 BOE 112/2017
 • Anunci de notificació de 4 de maig de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (decret d'imposició de multa coercitiva) Exp. 2001/097 BOE 110/2017
 • Anunci de notificació de 4 de maig de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (notificació de la rectificació d'acord de Consell de Direcció) Exp. 2016/051 BOE 110/2017
 • Anunci de notificació de 4 de maig de 2017 en procediment sancionador (trasllat de l'escrit d'interposició del recurs de reposició interposat contra resolució sancionadora) Exp. 2016/051 BOE 110/2017
 • Anunci de notificació de 27 d'abril de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2006/102 BOE 106/2017
 • Anunci de notificació de 20 d'abril de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (reiteració d'ordre de demolició) Exp. 2001/120 BOE 98/2017
 • Anunci de notificació de 20 d'abril de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (reiteració d'ordre de demolició i requeriment de pagament) Exp. 2012/016 BOE 98/2017
 • Anunci de notificació de 20 d'abril de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació) Exp. 2016/038 BOE 98/2017
 • Anunci de notificació d'11 d'abril de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (notificació de rectificació de peu de recurs) Exp. 2016/033 BOE 91/2017
 • Anunci de notificació de 7 d'abril de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2010/094 BOE 87/2017
 • Anunci de notificació de 7 d'abril de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (revocació d'ordre de reposició) Exp. 2015/010 BOE 87/2017
 • Anunci de notificació de 5 d'abril de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució d'arxivament i incoació de nou procediment) Exp. 2016/166 BOE 85/2017
 • Anunci de notificació de 5 d'abril de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (propostes de resolució i reposició) Exp. 2016/072 BOE 85/2017
 • Llista provisional del personal de l’Administració de l’Agència de defensa del territori de Mallorca, inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’acord en matèria de carrera professional BOIB 42/2017
 • Anunci de notificació de 5 d'abril de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (reiteració d'ordre de demolició). Exp. 2011/041 BOE 83/2017
 • Anunci de notificació de 30 de març de 2017 en procediment de recurs d'alçada contra resolució d'arxivament d'actuacions (notificació d'emplaçament) Exp. 2011/186 BOE 80/2017
 • Anunci de notificació de 30 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2002/113 - 2009/215 BOE 80/2017
 • Anunci de notificació de 30 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2002/138 BOE 80/2017
 • Anunci de notificació de 29 de març de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació) Exp. 2017/001 BOE 79/2017
 • Anunci de notificació de 29 de març de 2017 en procediment sancionador (desestimació de recurs d'alçada contra resolució sancionadora) Exp. 2006/068 BOE 79/2017
 • Anunci de notificació de 27 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2002/079 BOE 75/2017
 • Anunci de notificació de 27 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2006/033 BOE 75/2017
 • Anunci de notificació de 27 de març de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (propostes de resolució i reposició) Exp. 2013/145 BOE 75/2017
 • Anunci de notificació de 21 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (ordre de reposició) Exp. 2016/033 BOE 70/2017
 • Anunci de notificació de 20 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídico pertorbat per infracció urbanística (resolució recurs d'alçada) Exp. 2006/068 BOE 70/2017
 • Anunci de notificació de 20 de març de 2017 en procediment sancionador (desestimació de recurs d'alçada). Exp. 2006/068 BOE 70/2017
 • Anunci de notificació de 21 de març de 2017 en procediment sancionador (resolució) Exp. 2015/010 BOE 70/2017
 • Anunci de notificació de 15 de març de 2017 en procediment sancionador (proposta de resolució) (2) Exp. 2010/341 BOE 65/2017
 • Anunci de notificació de 15 de març de 2017 en procediment sancionador (proposta de resolució) (1) Exp. 2010/341 BOE 65/2017
 • Anunci de notificació de 14 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 1998/082 BOE 65/2017
 • Anunci de notificació de 10 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2001/091 - 2012/095 BOE 63/2017
 • Anunci de notificació de 3 de març de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (desestimació del recurso de alçada contra ordre de demolició) Exp. 2010/155 BOE 57/2017
 • Anunci de notificació de 3 de març de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució d'al·legacions formulades i revocació de resolució de data 17 de gener de 2017) Exp. 2012/245 BOE 57/2017
 • Anunci de notificació de 28 de febrer de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació) Exp. 2016/032 BOE 53/2017
 • Anunci de notificació de 27 de febrer de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva) Exp. 2002/049 BOE 52/2017
 • Cobertura del lloc de Director gerent de l'Agència de defensa del territori de Mallorca BOIB 24/2017
 • Anunci de notificació de 20 de febrer de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació). Exp. 2011/040 BOE 46/2017
 • Anunci de notificació de 20 de febrer de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (reiteració d'ordre de reposició) Exp. 2010/024 BOE 46/2017
 • Anunci de notificació de 16 de febrer de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició) Exp. 2011/197 BOE 44/2017
 • Anunci de notificació de 16 de febrer de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició) Exp. 2011/197 BOE 44/2017
 • Anunci de notificació de 15 de febrer de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (reiteració d'ordre de demolició) Exp. 2007/143 BOE 43/2017
 • Anunci de notificació de 14 de febrer de 2017 en procediment sancionador (sobreseïment) Exp. 2012/200. BOE 41/2017
 • Anunci de notificació de 13 de febrer de 2017 en procedimient sancionador i de restableciment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació). Exp. 2013/061. BOE 39/2017
 • Acord d'aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca BOIB 18/2017
 • Anunci de notificació de 8 de febrer de 2017 en procediment sancionador i de restableciment de l'ordre jurídic pertorbat (incoació, exp. 2015/020) BOE 37/2017
 • Anunci de notificació de 8 de febrer de 2017 en procediment sancionador i de restableciment de l'ordre jurídic pertorbat (incoació, exp. 2015/020) BOE 35/2017
 • Anunci de notificació de 2 de febrer de 2017 en procediment sancionador (resolució, exp. 2011/197) BOE 31/2017
 • Anunci de notificació de 2 de febrer de 2017 en procediment sancionador (resolució, exp. 2011/197) BOE 31/2017
 • Anunci de notificació d'1 de febrer de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2015/066) BOE 29/2017
 • Anunci de notificació de 27 de gener de 2017 en procediment de reiteració d'ordre de reposició de la realitat física alterada (exp. 2011/029) BOE 27/2017
 • Anunci de notificació de 27 de gener de 2017 en procediment de reiteració d'ordre de demolició (acord de rectificació d'errors materials, exp. 2009/097) BOE 27/2017
 • Anunci de notificació de 23 de gener de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2014/148) BOE 22/2017
 • Anunci de notificació de 23 de gener de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2016/227) BOE 21/2017
 • Acord d'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca BOIB 9/2017
 • Anunci de notificació de 17 de gener de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva, exp. 2003/020) BOE 16/2017
 • Anunci de notificació de 12 de gener de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (imposició de multa coercitiva, exp. 2002/113-2009/215) BOE 14/2017
 • Anunci de notificació d'11 de gener de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició, exp. 2016/033) BOE 11 /2017
 • Anunci de notificació d'11 de gener de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició, exp. 2016/033) BOE 11/2017
 • Anunci de notificació de 9 de gener de 2017 en procediment sancionador (resolució sancionadora, exp. 2016/033) BOE 9/2017
 • Anunci de notificació de 9 de gener de 2017 en procediment sancionador (resolució sancionadora, exp. 2016/033) BOE 9/2017
 • Anunci de notificació de 9 de gener de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2016/192) BOE 9/2017
 • Anunci de notificació de 9 de gener de 2017 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2016/192) BOE 9/2017
 • Anunci de notificació de 4 de gener de 2017 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (notificació escrit sobre termini d'ordre de demolició, exp. 2006/010) BOE 8/2017
 • 2016
 • Anunci de notificació de 20 de desembre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat (arxivament i incoació de nou procediment, exp. 2010/358) BOE 309/2016
 • Anunci de notificació de 16 de desembre de 2016 en procediment d'imposició de multa coercitiva (exp. 2002/079) BOE 307/2016
 • Anunci de notificació de 16 de desembre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (citació per a pràctica d'inspecció, exp. 2012/152) BOE 307/2016
 • Anunci de notificació de 14 de desembre de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (exp. 2015/010) BOE 303/2016
 • Anunci de notificació de 14 de desembre de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de reposició de la realitat física alterada per infracció urbanística (exp. 2009/097) BOE 303/2016
 • Anunci de notificació de 14 de desembre de 2016 en procediment sancionador (proposta de resolució, exp. 2015/010) BOE 303/2016
 • Anunci de notificació de 12 de desembre de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de reposició de la realitat física alterada (exp. 2010/094) BOE 302/2016
 • Anunci de notificació de 9 de desembre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2012/245) BOE 301/2016
 • Anunci de notificació de 9 de desembre de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de reposició (imposició de multa coercitiva, exp. 1998/082) BOE 301/2016
 • Anunci de notificació d'1 de desembre de 2016 en procediment sancionador i de restableciment de l'ordre jurídic pertorbat (incoació, exp. 2012/200) BOE 293/2016
 • Anunci de notificació de 24 de novembre de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició, exp. 2010/176) BOE 288/2016
 • Anunci de notificació de 22 de novembre de 2016 en procediment reposició de la realitat física alterada (reiteració, exp. 2008/209) BOE 284/2016
 • Anunci de notificació de 22 de novembre de 2016 en procediment reposició de la realitat física alterada (reiteració, exp. 2008/209) BOE 284/2016
 • Anunci de notificació de 22 de novembre de 2016 en procediment suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl (exp. 2016/180) BOE 284/2016
 • Anunci de notificació de 14 de novembre de 2016 en procediment reiteració d'ordre de reposició (imposició de multa coercitiva, exp. 2002/049) BOE 278/2016
 • Anunci de notificació de 9 de novembre de 2016 en procediment sancionador (proposta de resolució, exp. 2010/176) BOE 275/2016
 • Anunci de notificació de 28 d'octubre de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (ordre de reposició, exp. 2015/035) BOE 266/2016
 • Anunci de notificació de 28 d'octubre de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (ordre de suspensió, exp. 2016/140) BOE 266/2016
 • Anunci de notificació de 28 d'octubre de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (reiteració d'ordre de reposició, exp. 2002/138) BOE 266/2016
 • Anunci de notificació de 28 d'octubre de 2016 en procediment reiteració d'ordre de reposició (imposició de multa coercitiva, exp. 2003/020) BOE 266/2016
 • Anunci de notificació de 28 d'octubre de 2016 en procediment sancionador (acord sancionador, exp. 2015/035) BOE 266/2016
 • Anunci de notificació de 28 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de resolució i de reposició, exp. 2014/125) BOE 266/2016
 • Acord d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca BOIB 138/2016
 • Anunci de notificació de 24 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2011/040) BOE 260/2016
 • Anunci de notificació de 24 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2012/245) BOE 260/2016
 • Anunci de notificació de 20 d'octubre de 2016 en procediment sancionador (acord sancionador, exp. 2011/162) BOE 258/2016
 • Anunci de notificació de 20 d'octubre de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (ordre de reposició, exp. 2011/162) BOE 258/2016
 • Anunci de notificació de 20 d'octubre de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (exp. 2006/102) BOE 258/2016
 • Anunci de notificació de 18 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (resolució de sobreseïment i incoació de nou procediment, exp. 2012/257) BOE 254/2016
 • Anunci de notificació de 17 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2015/130) BOE 253/2016
 • Anunci de notificació de 17 d'octubre de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició, exp. 2010/358) BOE 253/2016
 • Anunci de notificació de 7 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (suspensió, exp. 2011/230) BOE 246/2016
 • Anunci de notificació de 5 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2010/341) BOE 245/2016
 • Anunci de notificació de 4 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2011/040) BOE 243/2016
 • Anunci de notificació de 4 d'octubre de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2012/245). BOE 243/2016
 • Anunci de notificació de 17 d'agost de 2016 en procediment d'imposició de multa coercitiva per incompliment de reiteració d'ordre de demolició (exp. 2008/002) BOE 200/2016
 • Anunci de notificació de 17 d'agost de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de demolició incomplida per l'infractor urbanístic (exp. 2006/102) BOE 200/2016
 • Anunci de notificació de 12 d'agost de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (exp. 2011/162) BOE 198/2016
 • Anunci de notificació de 12 d'agost de 2016 en procediment sancionador (exp. 2011/162) BOE 198/2016
 • Anunci de notificació de 12 d'agost de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2016/069) BOE 198/2016
 • Anunci de notificació de 28 de julioll de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2016/029) BOE 185/2016
 • Anunci de notificació de 26 de julioll de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2014/148) BOE 182/2016
 • Anunci de notificació de 19 de julioll de 2016 en procediment de restauració de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (ordre de reposició, exp. 2012/240) BOE 175/2016
 • Anunci de notificació de 19 de julioll de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2012/217) BOE 175/2016
 • Anunci de notificació de 19 de julioll de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2012/217) BOE 175/2016
 • Anunci de notificació de 19 de juliollde 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2015/010) BOE 175/2016
 • Anunci de notificació d'11 de julioll de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (proposta de reposició, exp. 2015/035). BOE 168/2016
 • Anunci de notificació d'11 de julioll de 2016 en procediment sancionador per infracció urbanística (proposta de resolució, exp. 2015/035). BOE 168/2016
 • Anunci de notificació d'11 de julioll de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2012/245). BOE 168/2016
 • Anunci de notificació d'11 de julioll de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació, exp. 2010/141). BOE 168/2016
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de data 27 de maig de 2016 (Exp. núm. 2015/166) BOE 151/2016
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de data 29 d'abril de 2016 (Exp. núm. 2002/113 i 2009/215) BOE 151/2016
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de data 26 de febrer de 2016 (Exp. núm. 2003/035) BOE 151/2016
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de data 25 de maig de 2016 (Exp. núm. 2015/166) BOE 151/2016
 • Anunci de notificació de 2 de juny de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de demolició. BOE 136/2016
 • Anunci de notificació de 23 de maig de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (incoació). BOE 127/2016
 • Anunci de notificació de 23 de maig de 2016 en procediment sancionador per infracció urbanística (proposta de resolució). BOE 126/2016
 • Anunci de notificació de 18 de maig de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de la legalitat urbanística vulnerada per infracció urbanística (incoació). BOE 124/2016
 • Anunci de notificació de 4 de maig de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de demolició BOE 110/2016
 • Anunci de notificació de 26 d'abril de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. BOE 103/2016
 • Anunci de notificació de 26 d'abril de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. BOE 103/2016
 • Anunci de notificació de 26 d'abril de 2016 en procediment de restauració de l'ordre jurídic pertorbat (proposta de reposició). BOE 103/2016
 • Anunci de notificació de 26 d'abril de 2016 en procediment sancionador (proposta de resolució). BOE 102/2016
 • Anunci de notificació de 26 d'abril de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de demolició d'obres il·legals. BOE 102/2016
 • Anunci de notificació de 22 d'abril de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. BOE 100/2016
 • Anunci de notificació de 22 d'abril de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. BOE 100/2016
 • Anunci de notificació de 22 d'abril de 2016 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. BOE 100/2016
 • Anunci de notificació de 13 d'abril de 2016 en procediment de reiteració d'ordre de demolició BOE 93/2016
 • Anunci de notificació de 7 d'abril de 2016 en procediment de restauració de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. BOE 88/2016
 • Anunci de notificació de 18 de març de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística. BOE 71/2016
 • Anunci de notificació de 18 de març de 2016 en procediment de reiteració de l'ordre de demolició d'obres il·legals. BOE 71/2016
 • Anunci de notificació de 4 de març de 2016 en procediment de liquidació provisional de despeses derivades d'execució subsidiària d'ordre de demolició. BOE 58/2016
 • Notificació de 22 de febrer de 2016 en procediment de restauració de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (suspensió) BOE 47/2016
 • Notificació de 17 de febrer de 2016 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística BOE 43/2016
 • Notificació de 17 de febrer de 2016 en procediment sancionador (proposta de resolució) BOE 43/2016
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de 30 de desembre de 2015 (exp. 2014/040) BOE 40/2016
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de 30 de desembre de 2015 (exp. 2014/031) BOE 36/2016
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de data 30 d'octubre de 2015 en procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat per infracció urbanística (exp. 1997/032) BOE 36/2016
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, 18 de desembre de 2015. Exp. 2015/166. BOE 30/2016
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 14 de desembre de 2015. Exp. 2015/035 BOE 29/2016
 • Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 27 de novembre de 2015. Exp. 2014/142.BOE 25/2016
 • Notificació de l'acord sancionador del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 27 de novembre de 2015. Exp. 2014/142 BOE 25/2016
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, 30 d'octubre de 2015. Exp. 2004/054. BOE 17/2016
 • Notificació de la resolució del Director Gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 20 d'octubre de 2015. Exp. 2011/162. BOE 16/2016
 • 2015
 • Conveni de delegació de competències municipals de l'Ajuntament d'Artà a l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca BOIB 190/2015
 • Conveni de delegació de competències municipals de l'Ajuntament de Felanitx a l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca BOIB 190/2015
 • Decret de nomenament del Director gerent de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca BOIB 177/2015
 • Anunci de notificació de 29 de setembre de 2015 en procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat. Exp. 2013/181 BOE 235/2015
 • Notificació de proposta de resolució de procediment sancionador. Exp. 2010/155 BOE 206/2015
 • Notificació de proposta de demolició. Exp. 2010/155 BOE 206/2015
 • Notificació de proposta de demolició. Exp. 2014/142 BOE 203/2015
 • Publicació de la sanció ferma per infracció greu en matèria de litoral. Exp. IL-2012/01 BOIB 69/2015
 • Notificació de la proposta de resolució de 17 de febrer de 2015, relativa a l'exp. 2011/241 BOIB 69/2015
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de 27/02/2015, d'ordre de demolició. Exp. 2011/241 BOIB 62/2015
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 12 de gener de 2015. Exp. 2010/155 BOIB 41/2015
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 19 de gener de 2015. Exp. 2009/209 BOIB 41/2015
 • Notificació del decret del President de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 19/01/2015,d'imposició de sanció. Exp. 2013/179 BOIB 35/2015
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 12 de gener de 2015. Exp. 2014/142 BOIB 27/2015
 • Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 30 de gener de 2015. Exp. 2010/152 BOIB 24/2015
 • Notificació de l'acord sancionador del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 30 de gener de 2015. Exp. 2010/152 BOIB 24/2015
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l’Agència de defensa del territori de Mallorca de 26 de novembre de 2014. Exp. 2011/162 BOIB 10/2015
 • 2014
 • Notificació del decret sancionador del President del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 24 de novembre de 2014. Exp. 2012/088 BOIB 175/2014
 • Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 28 de novembre de 2014. Exp. 2012/088 BOIB 175/2014
 • Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 28 de novembre de 2014. Exp. 2012/246 BOIB 174/2014
 • Notificació de l'acord sancionador del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 28 de novembre de 2014. Exp. 2012/246 BOIB 174/2014
 • Notificació del decret de la Presidenta del Consell de Mallorca, de 17 de novembre de 2014. Exp. 2000/013 BOIB 169/2014
 • Notificació de l'acord de la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, de 24 de julioll de 2014. Exp. 2000/122 BOIB 169/2014
 • Notificació de la proposta de demolició de 18 de novembre de 2014 , relativa a l'exp. 2010/152 BOIB 169/2014
 • Notificació de la proposta de resolució de 18 de novembre de 2014, relativa a l'exp. 2010/152 BOIB 169/2014
 • Notificació del Decret del President de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 31 d'octubre de 2014, d'imposició de sanció. Exp. 2013/054 BOIB 162/2014
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 31 d'octubre de 2014, d'ordre de demolició. Exp. 2013/054 BOIB 162/2014
 • Notificació de la proposta de demolició de la Instructora de l'expedient, de 10 d'octubre de 2014. Exp. 2012/246 BOIB 146/2014
 • Notificació de la proposta de resolució de la Instructora de l'expedient, de 10 d'octubre de 2014. Exp. 2012/246 BOIB 146/2014
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de suspensió i d'inici d'expedient sancionador. Exp. 2011/241 BOIB 145/2014
 • Notificació resolució suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl. Exp. 2014/099 BOIB 133/2014
 • Notificació de la resolució de suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl. Exp. 2012/184 BOIB 133/2014
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl. Exp. 2014/093 BOIB 116/2014
 • Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de 16 d'abril de 2014, de resolució de recurs d'alçada interposat contra la demolició. Exp. 2010/094 BOIB 95/2014
 • Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de 16 d'abril de 2014, de resolució de recurs d'alçada interposat contra la imposició de sanció. Exp. 2010/094 BOIB 94/2014
 • Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 19 de març de 2014, de resolució de recursos d'alçada. Exp. 2002/094 A BOIB 92/2014
 • Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 19 de març de 2014, de resolució de recursos d'alçada. Exp. 2002/094 B BOIB 92/2014
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 24 d'abril de 2014, d'ordre de demolició, relativa a l'exp. 2012/234 BOIB 83/2014
 • Notificació del Decret del President de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 9 de maig de 2014, d'imposició de sanció, relativa a l'exp. 2012/234 BOIB 83/2014
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, d'execució de sentència de demolició. Exp. 2006/056 BOIB 77/2014
 • Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 24 d'abril de 2014, Exp. 2011/165 BOIB 73/2014
 • Notificació de la resolució de caducitat i reini d'expedient del Director gerent de l'Agència, relativa a l'exp. 2010/152 BOIB 59/2014
 • Notificació de la resolució de rectificació d'errada del Director gerent, relativa a l'Exp. 2010/152 BOIB 59/2014
 • Revocació de la delegació de competències de l'Ajuntament de Valldemossa en favor de l'Agència BOIB 48/2014
 • Notificació de la Resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 19 de desembre de 2013, relativa a l'exp. 2012/088 BOIB 43/2014
 • Notificació de la proposta de demolició de 20 de febrer de 2014, relativa a l'exp. 2009/115 BOIB 42/2014
 • Notificació de la proposta de resolució de 18 de febrer de 2014, relativa a l'expedient de Disciplina Urbanística núm. 2009/115 BOIB 42/2014
 • Notificació de la proposta de demolició de 28 de febrer de 2014, relativa a l'exp. 2011/165 BOIB 42/2014
 • Notificació de l'emplaçament del recurs d'alçada relatiu a l'expedient de DU 2010/335 BOIB 37/2014
 • Notificació de l'emplaçament del recurs contenciós administratiu relatiu a l'expedient de DU 2009/075 BOIB 37/2014
 • Notificació de la resolució del director gerent de l'Agència de Disciplina Urbanística de 7 de gener de 2014. Exp. 2012/246. BOIB 35/2014
 • Resolució sobre els criteris per a sol·licitar el còmput d'hores de formació com a temps efectiu de treball. BOIB 32/2014
 • Anunci de l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost General del Consell de Mallorca, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de defensa del territori de Mallorca”, així com l’estat de despeses i ingressos de la societat mercantil “Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU”, les bases d’execució i plantilles respectives per a l’ani 2014. BOIB 23/2014
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 12 de desembre de 2013, relativa a l'exp. 2011/165. BOIB 20/2014
 • Notificació de la proposta de resolució formulada per l'Instructor de l'expedient sancionador, de 14 de novembre de 2013, relativa a l'exp. 2012/178 BOIB 20/2014
 • Notificació de la proposta de demolició formulada per l'Instructor de l'expedient de 14 de novembre de 2013, relativa a l'exp. 2012/178 BOIB 20/2014
 • 2013
 • Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'agència de protecció de la legalitad urbanística i territorial de Mallorca BOIB 178/2013
 • Notificació de la resolució del director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de novembre de 2013, exp. 2012/095. BOIB 178/2013
 • Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 30 d'octubre de 2013, relativa a l'exp. 2007/182 BOIB 168/2013
 • Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 15 de maig de 2013. Exp. 2007/039 BOIB 157/2013
 • Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció del Consell de Mallorca, de 27 de setembre de 2013. Exp. 2010/175 BOIB 146/2013
 • Notificació de l'acord sancionador del Consell de Direcció del Consell de Mallorca. Exp. 2010/175 BOIB 146/2013
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de caducitat i reinici de l'expedient 2009/115. BOIB 139/2013
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 5 de julioll de 2013. Exp. 2012/234. BOIB 107/2013
 • Notificació de l'acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, de 29 de maig de 2013, relatiu a l'expedient 2007/182 BOIB 103/2013
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de Disciplina Urbanística de subrogació de competències, de 7 de juny de 2013. Exp. 2012/077 BOIB 102/2013
 • Notificació del decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de 21 de maig de 2013, de desestimació del recurs d'alçada, relatiu a l'expedient 2004/075 BOIB 99/2013
 • Notificació del Decret de la Presidenta del Consell de Mallorca de 21 de maig de 2013. Exp. 2004/075 BOIB 85/2013
 • Absències per malatia o accident que no donen lloc a incapacitat temporal BOIB 85/2013
 • Notificació de l'acord de demolició del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 30 de març de 2012. Exp. 2010/288. BOIB 54/2013
 • Acord d’aprovació definitiva del Pressupost General del Consell de Mallorca, que inclou el pressupost propi de la Corporació, el dels organismes autònoms “Institut Mallorquí d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic de Mallorca” i “Agència de defensa del territori de Mallorca”, les bases d’execució i plantilles respectives per a l’ani 2013. BOIB 52/2013
 • Notificació de la resolució del Director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, de 18 de febrer de 2013, relativa a l'exp. 2012/092. BOIB 44/2013
 • Notificació de la proposta de demolició de 19/02/2013, dictada per la Instructora de l'expedient núm. 2009/053 de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca. BOIB 40/2013
 • Notificació de la proposta de resolució de 20/02/2013 formulada per la instructora de l'expedient 2009/053 BOIB 40/2013
 • 2012
 • Notificació de la resolució d'inici d'expedient del Director gerent de l'Agència de Disciplina Urbanística de 19 d'octubre de 2012 (Exp. 2012/178) BOIB 186/2012
 • Anunci de l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms "Institut Mallorquí d'Afers Socials" i "Agència de defensa del territori de Mallorca " per a l'ani 2012. BOIB 163/2012
 • Notificació de l'acord del Consell de Direcció de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 27 de julioll de 2012, relativa a l'exp. 2011/041. BOIB 162/2012
 • Notificació del Decret del President de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca de 20 d'agost de 2012, relativa a l'exp. 2011/041 BOIB 162/2012