Agència de defensa del territori de MallorcaNotícies

1/12/2018

Informació pública de la reforma dels Estatuts de l'Agència

El BOIB núm. 151, de dia 1 de desembre de 2018, recull el text de la reforma dels Estatuts de l'Agència tal com es va aprovar inicialment per acord del Ple del Consell de Mallorca del passat 8 de novembre (veure PDF).

Ara s'ha obert un termini d'informació pública per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció de l'anunci en el butlletí, que acaba el 3 de gener de 2019. En el supòsit que no se’n presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.

1/11/2016

Informació pública de la reforma dels Estatuts de l'Agència

El BOIB núm. 138, de dia 1 de novembre de 2016, recull el text de la reforma dels Estatuts de l'Agència tal com es va aprovar inicialment per acord del Ple del Consell de Mallorca del passat 13 d'octubre (veure PDF).

Ara s'ha obert un termini d'informació pública per tal que totes les persones que estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents, dins el termini de trenta dies a comptar des de la inserció de l'anunci en el butlletí. En el supòsit que no se’n presentin, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.

1/12/2015

Nou director gerent de l'Agència

El primer de desembre de 2015 Bartomeu Tugores Truyol va prendre possessió del càrrec de director gerent de l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca, després d'haver estat designat pel ple del Consell de Mallorca per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres.

Tugores -qui substitueix en el càrrec Maties Morey Ripoll, que fins ara exercia les funcions de director gerent en règim de suplència- ha estat tècnic municipal als ajuntaments de Consell, Muro i Andratx, i gerent d'urbanisme de l'Ajuntament de Palma.

22-07-2015
Jornada "La disciplina urbanística després de la LOUS i del seu reglament"


L'entrada en vigor, primer de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS), i després del seu reglament, ha suposat un gran trasbalsament de la normativa fins ara aplicable per reaccionar davant les infraccions urbanístiques. Aprofitant l'avinentesa de l'aprovació definitiva per part del Consell de Mallorca del reglament insular que desenvolupa la LOUS, que va entrar en vigor el passat 30 de maig, l'Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca va organitzar el passat divendres 19 de juny una jornada a la seu de la FELIB (titulada "La disciplina urbanística després de la LOUS i del seu reglament") per donar a conèixer les principals novetats que ara regulen aquesta matèria, adreçada exclusivament a tècnics municipals.

La jornada, que fou presentada per Mauricio Rovira, Conseller de Territori i Urbanisme i President de l'Agència, començà a les 9.15 hores amb la conferència de Jaume Munar, cap del Servei Jurídic d'Urbanisme del CIM, "Principals novetats del Reglament en matèria de llicències i comunicacions prèvies. Especial referència a la llicència de legalització de l'article 386", que anà seguida per "Els procediments per reaccionar davant les infraccions urbanístiques" i "El sistema d'infraccions de la LOUS", totes dues a càrrec de Maties Morey, director de l'Agència.

A l'horabaixa, la jornada es va reprendre amb la ponència "Algunes novetats del nou règim normatiu (prescripció, infraccions d'ús, règim transitori)", exposada per Bartomeu Tugores, cap de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament d'Andratx, i es va tancar amb una taula rodona sobre "la disciplina urbanística en cada una de les Illes Balears" en què participaren Maties Morey, per l'Agència de Mallorca, Miquel Cardona, del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca, i Maite Torres, com a cap del Departament de Territori del Consell d'Eivissa.

Aquesta jornada, que s'emmarca dins les tasques de difusió i de col·laboració de l'Agència amb els ajuntaments, va registrar una gran acollida entre els tècnics municipals a qui fou adreçada, ja que als pocs dies d'obrir-se la inscripció es varen esgotar completament les 75 places disponibles.

Notícies anteriors: