Agència de defensa del territori de MallorcaPreguntes més freqüents

1) A quins municipis actua l'Agència?

2) L'Agència o el Consell de Mallorca «estan per damunt» dels ajuntaments?

3) Com puc denunciar una infracció urbanística?

4) Si es retira la denúncia, es pot tancar ja l'expedient?

5) Un inspector de l'Agència ha aixecat una acta a les meves obres, això vol dir que ja m'han obert un expedient?

6) Els inspectors de l'Agència poden entrar dins ca nostra?

7) Com es calcula la quantia de les sancions?

8) Quan pot durar la tramitació d'un expedient per infracció urbanística?

9) Com puc pagar una multa que m'ha posat l'Agència?

10) Si ja he pagat la multa per la infracció que he comès, l'edificació que he fet ja està legalitzada?

11) M'han sancionat per una infracció urbanística. A més, em poden obligar a demolir les obres?

12) Què passa si s'incompleix una ordre de demolició?

13) Es pot rebaixar la multa si es produeix la legalització de les obres?

14) Si demolesc les obres, tendré una rebaixa de la multa?

15) A qui s'ha de demanar la llicència per legalitzar unes obres?

16) Les caravanes i les construccions desmuntables han de menester llicència d'obres?

17) Quan prescriuen les infraccions urbanístiques?

18) Quan prescriuen les ordres de demolició?

19) Em poden obrir un expedient per infracció de litoral a més d'un expedient per infracció urbanística?

20) A qui es demanen les autoritzacions de litoral?

21) L'Agència pot anul·lar una llicència que ha concedit un ajuntament?

22) Es pot sancionar i ordenar la demolició d'obres que tenen llicència?