Agència de defensa del territori de MallorcaConsell de Direcció de l'Agència

(Legislatura 2015-2019)

Presidenta

 • Sra. Mercedes Garrido Rodríguez

Vocals

 • Representants dels Ajuntaments
  • Sr. Antoni Salas Roca, batle de Costitx i Vicepresident de l'Agència
  • Sr. Joan Francesc Canyelles Garau, batle de Marratxí
  • Sr. Gabriel Ferrà Martorell, batle de Puigpunyent
  • Sr. Joan Rotger Seguí, batle de Selva
  • Sra. Natalia Troya Isern, batlessa de Son Servera
  • Maria Antònia Mulet Vich, batlessa d'Algaida
  • Sebastià Sagreras Ballester, batle de Campos
  • Francisco Martorell Canals, batle de Santa Eugènia
 •  
 • Representants dels grups polítics del Consell de Mallorca
   Grup Popular
  • Sr. Mauricio Rovira de Alós
   Suplent: Sra. Catalina Cirer Adrover
  • Sra. Margalida Isabel Roig Catany
   Suplent: Sr. Antoni Serra Comas
  • Grup Socialista
  • Sr. Miquel Àngel Coll Canyelles
   Suplent: Sra. Lorena Oliver Far
  • Sra. Maria Francesca Servera Pascual
   Suplent: Sr. Javier de Juan Martín
  • Grup MÉS per Mallorca
  • Sr. Lluís Enric Apesteguía Ripoll
   Suplent: Sra. Mercè Bujosa Estarellas
  • Grup Podem Mallorca
  • Sr. Iván Sevillano Miguel
   Suplent: Sra. Aurora Ribot Lacosta
  • Grup El Pi-Proposta per les Illes
  • Sr. Antoni Amengual Perelló
   Suplent: Sr. Antoni Pastor Cabrer
  • Grup Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
  • Sr. Estanislao Pons Cuart
   Suplent: Sra. Catalina Serra Garcías
 •  
 • Director gerent
  • Sr. Bartomeu Tugores Truyol
 •  
 • Director insular d'Urbanisme
  • Joan Morey Pizà
 •  
 • Representant de la FELIB
  • Sr. Joan Carles Verd Cirer, batle de Sencelles